FANDOM


Aufgabe GTA-Teil Abteilung
Musik/Text: „Fade away“ Grand Theft Auto III Radio
Gesang: „Fade away“ Grand Theft Auto III Radio
Musik/Text: „Electronic Go Go“ Grand Theft Auto III Radio
Musik-Produktion: „Electronic Go Go“ Grand Theft Auto III Radio
Musik/Text: „Forever“ Grand Theft Auto III Radio
Musik-Produktion: „Forever“ Grand Theft Auto III Radio
Musik/Text: „Rubber Tip“ Grand Theft Auto III Radio
Instrument: gesamt: „Rubber Tip“ Grand Theft Auto III Radio